Introducció als Ordinadors   

Primer Curs d'Enginyeria     Professors
Temari
Material
Pràctiques
Links


INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS
Curs 2009-2010

Assignatura Obligatòria de Primer Curs de Grau
Secció Arquitectura de Computadors

Departament d'Informàtica
Enginyeria i Arquitectura La Salle
Universitat Ramon Llull


Versió 1.4 - Actualització: 15/Set/2009
Novetats: Professors | Material